O ZRZESZENIU


WŁADZE


AKTUALNOŚCI


GALERIA


OFERTA NAJMU I DZIERŻAWY


OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


KONTAKT


POLECAMY STRONĘ

www.puwn.pl

AKTUALNOŚCI:

KLAUZULA INFORMACYJNA
2018-06-22, 13:14:37
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW LOKALI W LZWN PŁOCK

 

 

LOKALNE ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W   PŁOCKU    (rok   założenia  1945)

UL.  TUMSKA 6, 09-402 PŁOCK

TEL/FAX /024/ 262-35-62

NIP: 774-23-07-074, NR KRS: 0000238838, REGON: 610186774

www.lzwn.plocman.pl

E-mail: lzwn@plocman.pl

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

 

       W związku  z wejściem w życie,  z dniem 25 maja  2018 r.   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  o Ochronie Danych Osobowych (RODO) , informujemy.

 

1.  Administratorem  Państwa danych osobowych jest Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości  ul. Tumska 6, 09-402  Płock,  tel/fax 24  262 35 62.

 

2. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą  na podstawie  art. 6  ust.1 pkt b, c, d i f  powyższego Rozporządzenia,  w celu zawarcia  umowy i  jej realizacji  w świetle obowiązujących  przepisów prawa m.in.  prawa cywilnego,  ustawie o ochronie praw lokatorów (...),  prawa budowlanego,  ustawie o rachunkowości  oraz innych   niezbędnych  dla prawidłowej działalności  LZWN Płock   ustaw i przepisów.

 

3.  Przy zawieraniu umów  i w  toku ich realizacji  pozyskujemy  Państwa dane osobowe, głównie to:  imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, adres kontaktowy (jeśli jest inny), nr kontaktowy telefonu i ewentualnie adres e-mail (jeśli jest),  nr ewidencyjny PESEL i NIP (jeśli dotyczy),  nazwa, seria i numer, nazwa wydającego,  dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce pracy,  wysokość zarobków, ilość członków rodziny.

 

4. Odbiorcami danych  mogą być tylko  te podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej np. UM Płock, organy państwowe  np. Policja, Prokuratura, Sąd  itp.).

 

5. Państwa dane osobowe będą  przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celu

ich przetwarzania tzn. przez czas trwania umowy i przedawnienia roszczeń, a także w oparciu o obowiązek przechowywania danych (archiwizowania)   na podstawie odrębnych przepisów np. ustaw podatkowych , ustawie o rachunkowości i innych.

 

6.  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz  prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych  narusza przepisy RODO.  Zakres tych praw  oraz sytuacje kiedy można  z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.