O ZRZESZENIU


WŁADZE


AKTUALNOŚCI


GALERIA


OFERTA NAJMU I DZIERŻAWY


OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


KONTAKT


POLECAMY STRONĘ

www.puwn.pl

OFERTA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

 

Szanowni Państwo!

 

Oferujemy Wam Nasze usługi w zakresie administrowania budynkami wielomieszkaniowymi. Naszym atutem jest doświadczenie – działamy na lokalnym rynku nieruchomości w Płocku  nieprzerwanie od 1945 roku do dnia dzisiejszego. W tym okresie obsługiwaliśmy kilkadziesiąt nieruchomości położonych w rejonie osiedla Stare Miasto i Kolegialna. Specjalizujemy się w przedwojennych zabytkowych budynkach – tzw. kamienicach czynszowych, lecz nie wykluczamy podjęcia się obsługi innego rodzaju nieruchomości.

 

Nasza kilkudziesięcioletnia praktyka zawodowa powoduje iż zarówno zawiłe przepisy prawa lokatorskiego jak i nieuregulowane stany prawne, oraz spory współwłaścicielskie nie mają przed nami tajemnic. Również w zakresie obsługi technicznej Nasi konserwatorzy obeznani są z problemami utrzymania kilkudziesięcioletnich budynków które wymagają większych nakładów siły roboczej oraz wiedzy technicznej w celu utrzymania ich w stanie niepogorszonym.

 

Nasza oferta dla Państwa występuje w dwóch zasadniczych formach :

 

UWAGA !!!:

·        istnieje możliwość indywidualnej negocjacji poszczególnych pozycji , ich łączenia itp.

·        Cena jednostkowa za 1m² administrowania nieruchomości ustalana jest po dostarczeniu danych techniczno-kubaturowych przedmiotowej nieruchomości ( specyfikacja u Kierownika LZWN)

 

 

1.WARIANT PIERWSZY NASZEJ OFERTY (pełny) :

 

W wariancie tym administrowanie  nieruchomością obejmuje :

 

1.                  obsługa kasowa – ewidencjonowanie wpływów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,  przedsądowa egzekucja należności , rozliczenia z dostawcami i wykonawcami „zewnętrznymi”- prowadzone informatycznie –do wglądu na bieżąco

2.                  obsługa księgowo-podatkowa  - pełna  rejestracja przychodów i rozchodów finansów nieruchomości, podatek od nieruchomości, VAT, ZUS, rachunkowość zarządcza i analiza finansowa - prowadzone informatycznie –do wglądu na bieżąco – sprawozdania finansowych wyników nieruchomości dla współwłaścicieli  sporządzane kwartalnie bądź rocznie

3.                  korespondencja urzędowa – profesjonalna wymiana korespondencji z petentami, oraz urzędami: Urząd Miasta, Konserwator Zabytków, Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,Urząd Skarbowy itp.
.

4.                  obsługa prawna – prowadzenie postępowań administracyjnych i spraw sądowych przez zawodowego pełnomocnika od wszczęcia do ich zakończenia wyrokiem bądź decyzją administracyjną , również na etapie postępowań egzekucyjnych przed komornikiem sądowym,

5.                  obsługa konserwatorska -  profesjonalny warsztat wyposażony w niezbędne narzędzia do konserwacji  i napraw instalacji wodno – kanalizacyjnych , elektrycznych, grzewczych –trzony kuchenne i piece kaflowe, oprzątanie posesji i konserwacja zieleni, konserwacje ogólnobudowlane – duże doświadczenie na zabytkowych kamienicach

6.                  profesjonalny nadzór budowlany nad prowadzonymi inwestycjami, bieżący nadzór nad stanem  nieruchomości  – opinie techniczne, coroczny przegląd techniczny , kominiarski, 5 letni przegląd instalacji elektrycznej, inwentaryzacje lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych,

 

 

2./        WARIANT DRUGI ( niepełny – bez konserwacji) :

 

 

W wariancie tym usługi z punktu 5 i 6 nie są uwzględnione w ogóle -  jeśli wystąpi taka potrzeba są one  zlecane indywidualnie przez Właściciela po stawce za roboczogodzinę ustalonej w drodze indywidualnej negocjacji.

 

Administrowanie nieruchomością w tym wariancie obejmuje:

 

1.                  obsługa kasowa- jak wyżej

2.                  obsługa księgowo-podatkowa- j.w

3.                  korespondencja urzędowa -j.w.

4.                  obsługa prawna -j.w.

 

 

 

W wariancie tym usługi z punktu 5 i 6 są zlecane indywidualnie przez Właściciela